– Sammen for fag og utvikling

Velkommen til Norsk Palliativ Forening!

Foreningen er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å videreutvikle behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker samt støtte pårørende i deres sorg og tap.

Vår visjon: Sammen for fag og utvikling

Vi håper at du har et ønske om å bidra til denne utviklingen. For å nå målsettingen behøver foreningen mange medlemmer og møtesteder. Denne nettsiden er nettopp et slikt møtested. Styret vil gjerne ha spørsmål og synspunkter fra deg. Klikk på «Kontakt oss», og vi svarer deg så fort som mulig.

NYTT

Siste nytt

Generalforsamling 08.09.20

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt tirsdag 8.september kl. 15:00 – 16:30. Både møte og avstemning skjer digitalt. Mer informasjon kommer før generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes styret senest 13.juli 2020....

les mer

Generalforsamling 2020

Generalforsamling Norsk Palliativ Forening, 08.09.20 Generalforsamlingen gjennomføres digitalt tirsdag 8.september kl. 15:00 – 16:30. Både møte og avstemning skjer digitalt. Mer informasjon kommer før generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på...

les mer
Palliasjon og Korona pandemi

Palliasjon og Korona pandemi

Korona pandemien berører oss alle. For oppdatert informasjon om Korona pandemi se fhi.no og helsedirektoratet Er vi som palliative team forberedt på de nye utfordringer? Professor Dr Christoph Ostgathe, president for EAPC ( den europeiske organisasjon for palliasjon),...

les mer

Noen inntrykk fra EAPC kongressen i Berlin

 Hovedtema på kongressen var global palliative care – shaping the future. Mer enn 3000 personer var tilstede, 40 land var representert. Kongressen består av plenumforelesninger, parallellsesjoner med oppdateringer og nye tips, posterpresentasjoner og (åpne)...

les mer

GRATULERER med EAPC posterpris

Det var 1800 innsendte,  og 1134 godkjente postere på EAPC kongressen i Berlin.        foto: Joran Slaaen 1.posterpris gikk til Hospice Lovisenberg/Lovisenberg Diakonale Sykehus: «A comparison of normal saline mouth rinse and...

les mer

Generalforsamling 2018

NPF gjennomførte Generalforsamling (GF) den 13. september 2018 under Landskonferansen i Palliasjon i Bodø. Også denne gangen stod val av nytt styre på agendaen, og det vart som vanleg endringar i styret si samansetjing.

les mer