Landskonferansen i palliasjon 2018

Landskonferansen i palliasjon 2018 – «Lys i mørket» – ble avholdt 12-14. september 2018 i Bodø.

Tilgjengelige presentasjoner ligger her: http://landskonferansenipalliasjon.no/presentasjoner/

Landskonferansen i palliasjon 2018