Noen inntrykk fra EAPC kongressen i Berlin

 Hovedtema på kongressen var global palliative care – shaping the future.

Mer enn 3000 personer var tilstede, 40 land var representert.

Kongressen består av plenumforelesninger, parallellsesjoner med oppdateringer og nye tips, posterpresentasjoner og (åpne) nettverksmøter, hvor en blir kjent med viktige utviklinger i palliasjon og møter andre som jobber med palliasjon. Det var egne parallellsesjoner om barn og palliasjon, og kreft og palliasjon – blant annet med fokus på tidlig integrering av palliasjon i kreftomsorgen. og en egen sesjon om frivillighet.

Alle medlemmer til Norsk Palliativ Forening og Norsk Forening for Palliativ Medisin har –etter innlogging– tilgang til abstracts og postere via EAPC sine sider: www.eapcnet.eu

Noen smakebiter:

Om palliasjon i et globalt perspektiv. Her er en oversikt: https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(19)30172-X/fulltext

Is paliasjon biased? https://tearairesearchgroup.org/2019/05/16/is-palliative-care-biased/

Hva betyr den høyere forekomst av fattigdom blant eldre kvinner sammenlignet med menn for deres valg, når det gjelder palliasjon og omsorg ved livets slutt. En eldre dame, som ikke hadde råd til å betale strømregningen, svarte slik: «mitt hus er ikke noe fint sted å leve i, og i hvert fall ikke et fint sted å dø».

Astana declaration on primary health care: 40 år etter primærhelsetjeneste melding fra Alma Ata: I oktober 2018 ble palliasjon nevnt som et av kjerneområdene i primærhelsetjeneste, på lik linje med preventive og kurative helsetjenester og rehabilitering: https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf

Den nye atlas om det palliative tilbudet i Europa ble presentert, se EAPC blog: https://eapcnet.wordpress.com/2019/05/24/new-edition-of-eapc-atlas-of-palliative-care-in-europe-launches-at-16th-eapc-world-congress-in-berlin/

Her kan du laste den ned: http://dadun.unav.edu/handle/10171/56787?locale=en

Vår digitale arv: Hva skjer med våre digitale spor når vi dør? For noen er dette den viktigste arven de etterlater seg. Erfaringer, utfordringer og noen løsninger ble presentert på en ny og forfriskende måte, men samtidig er dette ukjent farvann for mange av oss, se http://deadsocial.org/features