Generalforsamling 2020

Generalforsamling Norsk Palliativ Forening, 08.09.20

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt tirsdag 8.september kl. 15:00 – 16:30.

Både møte og avstemning skjer digitalt. Mer informasjon kommer før generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes styret senest 13.juli 2020.

Dokumenter til generalforsamlingen 2020 finner du under arkfane: «Om oss».

Velkommen!