Palliasjon og Korona pandemi

Korona pandemien berører oss alle. For oppdatert informasjon om Korona pandemi se fhi.no.

Er vi som palliative team forberedt på de nye utfordringer?

Professor Dr Christoph Ostgathe, president for EAPC ( den europeiske organisasjon for palliasjon), har skrevet en artikkel om akkurat dette spørsmålet:

Han kommer med en tydelig oppfordring: palliasjon er ikke luksus, men en nødvendig og vesentlig del av helsetjenesten for pasienter som er blitt alvorlig syk av korona virus. Det er vår oppgave å bidra til at pasientene får god lindrende behandling.

I bloggen henvises til mer informasjon på følgene side: https://www.eapcnet.eu/publications/coronavirus-and-the-palliative-care-response

I tillegg har Dr Danila Valenti (Medical Director of UO Rete delle Cure Palliative (SC), a palliative care unit in Bologna, Italia) skrevet en artikkel med erfaringer fra Italia. Hun har mange forslag til palliative tiltak, tilpasset den aktuelle situasjonen preget av Korona virus pandemien: https://eapcnet.wordpress.com/2020/03/22/from-the-front-line-palliative-care-in-bologna-during-the-covid-19-crisis/

Gode lenker med oppdatert informasjon om Korona pandemi og palliasjon finnes på kompetansesentrene:

Helse Sør-Øst: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb/corona-nyheter-

Helse Vest: https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell#korona-covid-19

Helse Midt: https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/kompetansesenter-i-lindrende-behandling-midt-norge

Helse Nord: https://unn.no/fag-og-forskning/prosedyre-for-lindrende-behandling-ved-covid-19