Velkommen til Norsk Palliativ Forening!

Foreningen er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å videreutvikle behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker samt støtte pårørende i deres sorg og tap.

Vår visjon: Sammen for fag og utvikling

Vi håper at du har et ønske om å bidra til denne utviklingen. For å nå målsettingen behøver foreningen mange medlemmer og møtesteder. Denne nettsiden er nettopp et slikt møtested. Styret vil gjerne ha spørsmål og synspunkter fra deg. Klikk på «Kontakt oss», og vi svarer deg så fort som mulig.


Bli medlem

Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Palliativ Forening, kan det gjøres ved å fylle ut skjemaet her.

Medlemsskap i NPF inkluderer et abonnement på Omsorg, som er et nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Mer informasjon om tidsskriftet finnes hos Fagbokforlaget.

Som medlem kan du også kostnadsfritt bli kollektivmedlem i European Association for Palliative Care.

Omsorg

NPF har et tett samarbeid med Fagbokforlaget (Vigmostad & Bjørke) som bl.a. forvalter vårt medlemsregister, har ansvar for fakturering av årsavgift samt forsendelse av tidsskriftet «Omsorg». Dessverre har vi opplevd at viktige mailer fra Fagbokforlaget (f.eks. mail med faktura eller informasjon om kommende Landskonferanse) havner i spamfilteret hos mange medlemmer. Dette er dessverre ikke noe som NPF eller Fagbokforlaget kan kontrollere. Vi ber derfor hvert medlem om å være ekstra obs på det og sjekke spamfilteret regelmessig. Mailer fra Fagbokforlaget blir sendt fra mailadressen «email hidden; JavaScript is required«. Dersom du får en slik mail i spamfolderen, er det viktig at du endrer status til «ikke spam» slik at fremtidig viktige mailer havner korrekt i postboksen din. Vi beklager dette merarbeidet.»Norsk Palliativ Forening har valgt å tre ut av det internasjonale samarbeidet rundt Sistehjelpskurset

Norsk Palliativ Forening har valgt å tre ut av det internasjonale samarbeidet rundt Sistehjelpskurset, bl.a. fordi NPF fant betingelsene for videre samarbeid som uhensiktsmessige i forhold til å tilpasse kurset til norsk kontekst. NPF ser ikke at foreningen har kapasitet til å jobbe videre med et lignende lavterskel tilbud.