Velkommen til Norsk Palliativ Forening!

Foreningen er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å videreutvikle behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker samt støtte pårørende i deres sorg og tap.

Vår visjon: Sammen for fag og utvikling

Vi håper at du har et ønske om å bidra til denne utviklingen. For å nå målsettingen behøver foreningen mange medlemmer og møtesteder. Denne nettsiden er nettopp et slikt møtested. Styret vil gjerne ha spørsmål og synspunkter fra deg. Klikk på «Kontakt oss», og vi svarer deg så fort som mulig.


Bli medlem

Dersom du ønsker å melde deg inn i Norsk Palliativ Forening, kan det gjøres ved å fylle ut skjemaet her.

Medlemsskap i NPF inkluderer et abonnement på Omsorg, som er et nordisk tidsskrift for palliativ medisin. Mer informasjon om tidsskriftet finnes hos Fagbokforlaget.

Som medlem kan du også kostnadsfritt bli kollektivmedlem i European Association for Palliative Care.

Omsorg


NPF inviterer medlemmene til digital generalforsamling tirsdag 08.09. fra kl. 15.00-16.30

oppdatert 05.09.20

Vanligvis avholdes generalforsamling i NPF på landskonferansen i palliasjon. Konferansen ble utsatt til mars- 2021. Samtidig så styret behov for å avholde generalkonferansen.

Sakspapirer og informasjon om pålogging finnes på denne nettsiden.


Norsk Palliativ Forening har valgt å tre ut av det internasjonale samarbeidet rundt Sistehjelpskurset

Norsk Palliativ Forening har valgt å tre ut av det internasjonale samarbeidet rundt Sistehjelpskurset, bl.a. fordi NPF fant betingelsene for videre samarbeid som uhensiktsmessige i forhold til å tilpasse kurset til norsk kontekst. NPF ser ikke at foreningen har kapasitet til å jobbe videre med et lignende lavterskel tilbud. 

Palliativt team ved Nordlandssykehuset i Bodø har valgt å jobbe videre med et slik konsept i form av kurset «Betraktninger om Døden». Ta gjerne kontakt med psykologspesialist Helene Faber-Rod på epost email hidden; JavaScript is required for nærmere informasjon.