Kommende konferanser

EAPC konferanse  2019 «Global Palliative care – shaping the future»

Dato: 23-25. mai 2019

Sted: Berlin, Tyskland

For mer informasjon og påmelding : http://www.eapc-2019.org/words-of-welcome.html

Tidlig påmelding med redusert konferanse avgift før 15.februar 2019.

Som kollektiv EAPC medlem får en rabatt på konferanseavgiften.

For informasjon om andre kurs og konferanser  se sidene til kompetansesentrene.

En oversikt over de regionale kompetansesentrene finnes her : https://www.pallreg.no/