Kommende konferanser

Landskonferanse i palliasjon, Oslo, 9-11 september 2020

For informasjon om andre kurs og konferanser  se sidene til kompetansesentrene.

En oversikt over de regionale kompetansesentrene finnes her : https://www.pallreg.no/