Artikler og manualer

Manualer i  palliativ behandling

Artikler om palliasjon fra British Medical Journal

British Medical Journal – ABC of Palliative Care

Department of Symptom Control and Palliative Care – Her presenteres Department of Symptom Control and Palliative Care som professor Eduardo Bruera leder ved M D Anderson Cancer Center, University of Texas.

Edmonton Palliative Care Program er nettsidene til Edmonton Palliative Care Program ved University of Alberta, Canada. Edmonton er et av de stedene i verden hvor lindrende behandling best er satt i system, og dette programmet har vært forbilde og inspirator for oppbygging av lindrende enheter og team verden over.

ESAS-r (Edmonton Symptom Assesment System) – PDF – Oppdatert kartleggingsverktøy for å registrere symptomer hos palliative pasienter. Mer informasjon kan finnes hos Kompetansesenter for lindrande behandling Helseregion Vest.

International Association of Hospices and Palliative Care. Foruten informasjon om denne organisasjonen finner du her litteraturoversikt, kongresskalender, en egen etikk-seksjon og Manual of Palliative Care.

Last Acts er en amerikansk organisasjon for bedre omsorg ved livets slutt. Her ligger et nett-tidsskrift, Innovations in End-of-Life Care, som beskriver alle typer tiltak for å bedre behandling, pleie og omsorg for døende pasienter og deres pårørende.

Lindring i Nord, Håndbok i lindrende behandling

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

Palliativ behandling, T21 Fra legemiddelhåndboken

Svenske læreplanen i palliativ medisin er nettsidene til Svensk Förening för Palliativ Medicin.

Medikamentell behandling

www.palliativedrugs.com er en oversikt over medikamenter som brukes i lindrende behandling.

Artikler og manualer