Generalforsamling 08.09.20

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt tirsdag 8.september kl. 15:00 – 16:30.

Både møte og avstemning skjer digitalt. Mer informasjon kommer før generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes styret senest 13.juli 2020.

Dagsorden:

Sak 1:              Valg av møteleder

Sak 2:              Valg av referent

Sak 3:              Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen

Sak 4:              Valg av stemmetellere

Sak 5:              Godkjennelse av dagsorden

Sak 6:              Styrets årsberetning

Sak 7:              Fremleggelse av årsregnskaper og budsjett for

perioden

Sak 8:              Godkjenning av vedtekts endringer

Sak 9:              Innkomne forslag

Sak 10:            Valg av styreleder

Sak 11:            Valg av styre

Sak 12:            Valg av revisor

Sak 13:            Valg av valgkomité

Oslo 29.06.20

For styret

Joran Slaaen

Leder

Generalforsamling 08.09.20