Landskonferansen i palliasjon 2018

Landskonferansen i palliasjon 2018 – «Lys i mørket» – foregår 12. – 14. september 2018 i Bodø. Den holder sted på Scandic Hotel Havet.

Påmelding åpner 4. januar 2018, og all informasjon rundt dette og program finnes på nettsidene www.landskonferansenipalliasjon.no.

Landskonferansen i palliasjon 2018