Personvernerklæring

Personvernerklæringen kan også lastes ned som PDF.

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. All behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er styret i NPF. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til email hidden; JavaScript is required.

Medlemskap 

Medlemskap i NPF innebærer et abonnement på tidsskriftet Omsorg som produseres og leveres av Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke 4x årlig. 

Fra våre medlemmer innhenter vi navn og adresse. Disse opplysningene er obligatoriske ved innmelding. De blir lagret i et medlemsregister og er nødvendig for å forvalte medlemskapet og sende ut tidsskriftet. 

I tillegg ønsker vi å registrere e-postadresse, mobilnummer, yrke og arbeidssted til våre medlemmer. E-postadressen/mobilnummer ønskes registrert for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet (for eksempel sende ut informasjon om en forestående konferanse, innkalling til generalforsamling eller rekruttering av medlemmer til styret). Yrke og arbeidssted ønskes registrert for å holde oversikt over den tverrfaglige og landsdekkende sammensetningen av NPFs medlemmer.

Både registrering av e-post, mobilnummer, yrke og arbeidssted i medlemsregister er frivillig. Når man melder seg inn i NPF og velger å samtykke til disse 4 personopplysninger hver for seg, tillater man at

organisasjonen bruker personopplysninger til kun ovennevnte formål.

Medlemsregister forvaltes på vegne av NPF av Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS. Det er kun styret i NPF og autoriserte personer i Fagbokforlaget som har tilgang til medlemsregister.

Dine personopplysninger blir kun brukt til ovennevnte formål og blir ikke distribuert videre til tredjeparter eller brukt til uhensiktsmessig reklame.

Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger innen 6 uker. Du kan til enhver tid henvende deg til NPF per mail (email hidden; JavaScript is required) for informasjon om hvilken opplysninger vi har registrert, be om endring/sletting av opplysninger eller melde deg ut av foreningen.

NPF er kollektivmedlem i EAPC (European Association for Palliative Medicine) og rapporterer årlig antall medlemmer og kontaktinformasjon til aktuell styret i NPF til EAPC. 

Som medlem i NPF kan du kostnadsfritt bli kollektivmedlem i EAPC (innmelding kan foretas via våre nettsider). NPF rapporterer ingen personopplysninger om sine medlemmer (utenom aktuelle styremedlemmer) til EAPC direkte og hvert medlem kan selv velge om en ønsker å registrere seg som kollektivmedlem i EAPC.  

E-post 

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.