GRATULERER med EAPC posterpris

Det var 1800 innsendte,  og 1134 godkjente postere på EAPC kongressen i Berlin.

1.posterpris gikk til Hospice Lovisenberg/Lovisenberg Diakonale Sykehus: «A comparison of normal saline mouth rinse and mouth rinse based on Salvia officinalis in palliative care: A randomized controlled trial» 

                                                                                                                                                                                                           foto: Joran Slaaen

3.posterpris gikk til en bredt sammensatt forskergruppe fra Møre og Romsdal « In Case of Life-limiting Illness: What is Most Important for the Public in Norway».

GRATULERER med EAPC posterpris