Linker

Kompetansesentre for lindrende medisin

Organisasjoner

Norske organisasjoner engasjert i palliasjon

Nordiske organisasjoner engasjert i palliasjon

Internasjonale organisasjoner engasjert i palliasjon

Andre ressurser

Linker