Generalforsamling 2018

NPF gjennomførte Generalforsamling (GF) den 13. september 2018 under Landskonferansen i Palliasjon i Bodø.

Også denne gangen stod val av nytt styre på agendaen, og det vart som vanleg endringar i styret si samansetjing.

Ut av styret gjekk i år, tal år i styret i parentes:

 • Frode Jordal                      (2 år)
 • Grethe Aa. Øglænd        (2 år)
 • Martina Tønnies              (6 år)
 • Torunn Aakra                    (6 år)
 • Geir Andvik                       (6 år)

Vi takker alle som har gått ut av styret for godt samarbeid og flott innsats.

Det nye styret fekk følgjande samansetjing og alle er valgt for to år:

 • Ellen Bugge, lege (attval)
 • Odd Arne Skogen, prest (attval)
 • Trude Kristiansen, sjukepleiar (attval)
 • Helen Faber-Rod, psykolog (ny, tidlegare varamedlem)
 • Aart Huurnink, lege (ny)
 • Nadine Lorentzen, lege (ny)
 • Liv Ågot Hågensen, sjukepleiar (ny)
 • Hege Wibeke Gschib, sosionom (ny)
 • Joran Slaaen, sjukepleiar (attval og ny leiar av NPF)

Vara:

 • Ronny Dalene, lege (attval)
 • Merethe Hansen, sjukepleiar (ny)
 • Linda Karin Rudolfsen, sjukepleiar (ny)
 • Anita Bøe Lagos, sosionom (ny)
 • Hilde Rosseland, ergoterapeut (attval)

Vi gratulerer det nye styret og ny leiar Joran Slaaen med valet og ynskjer dei lukke til i styreperioden!

Protokoll fra Generalforsamlinga vert også lagt ut på nettsida når den er klar.

Generalforsamling 2018