Informasjon om generalforsamling i Norsk Palliativ Forening

Til alle medlemmer av Norsk Palliativ Forening

Det avholdes generalforsamling for Norsk Palliativ Forening, 20 september 2012, kl. 16.30-18.00. Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo. Generalforsamlingen avholdes i forbindelse med konferansen «Å bygge broer», som avholdes 19-21 september  2012.

Forslag til saker sendes styret email hidden; JavaScript is required eller til Norsk Palliativ Forening v/Bodil Husby, c/o Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo innen 10 juni 2012.

Dagsorden for generalforsamlingen legges ut på www.palliativ.org eller kan fåes på forespørsel til email hidden; JavaScript is required.

Dagsorden vil være klar innen 15 juni 2012.