INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING I NORSK PALLIATIV FORENING

Til alle medlemmer av Norsk Palliativ Forening

Det avholdes Generalforsamling for Norsk Palliativ Forening , 11. september 2024, kl. 17.15-18.15  Møterom Troldtog, Grieghallen, Bergen.

Generalforsamlingen avholdes i forbindelse med den 18.Landskonferansen i palliasjon, som avholdes 11. -13. september 2024.

Forslag til saker sendes styret post@palliativ.org innen 17. juli 2024.

Dagsorden for generalforsamlingen og øvrige dokumenter legges ut iløpet av juni på www.palliativ.org eller kan fåes på forespørsel til post@palliativ.org.

Med vennlig hilsen

Styret NPF

Dokumenter
INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING I NORSK PALLIATIV FORENING