Nyheter

Stortingsmelding St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg

Vi skal alle dø en dag. men alle andre dager skal vi leve. 07. mai 2020 kom stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg. Regjeringen skriver: Stortingsmeldingen om lindrende behandling skal bidra til mer åpenhet om døden og til at mennesker med behov for lindrende behandling og omsorg ivaretas på en helhetlig måte for best mulig […]

Stortingsmelding St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg Read More »

Noen inntrykk fra EAPC kongressen i Berlin

 Hovedtema på kongressen var global palliative care – shaping the future. Mer enn 3000 personer var tilstede, 40 land var representert. Kongressen består av plenumforelesninger, parallellsesjoner med oppdateringer og nye tips, posterpresentasjoner og (åpne) nettverksmøter, hvor en blir kjent med viktige utviklinger i palliasjon og møter andre som jobber med palliasjon. Det var egne parallellsesjoner

Noen inntrykk fra EAPC kongressen i Berlin Read More »

GRATULERER med EAPC posterpris

Det var 1800 innsendte,  og 1134 godkjente postere på EAPC kongressen i Berlin. 1.posterpris gikk til Hospice Lovisenberg/Lovisenberg Diakonale Sykehus: «A comparison of normal saline mouth rinse and mouth rinse based on Salvia officinalis in palliative care: A randomized controlled trial»  3.posterpris gikk til en bredt sammensatt forskergruppe fra Møre og Romsdal « In Case of

GRATULERER med EAPC posterpris Read More »