INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING I NORSK PALLIATIV FORENING

Til alle medlemmer av Norsk Palliativ Forening

Det avholdes Generalforsamling for Norsk Palliativ Forening , 14. september 2022, kl. 17.00-18.00. Sted: Hotel Seilet, Molde.

Generalforsamlingen avholdes i forbindelse med den 17. Landskonferansen i palliasjon, som avholdes 14. -16. september 2022. Forslag til saker sendes styret post@palliativ.org innen 20. juli 2022.

Dagsorden for generalforsamlingen og øvrige dokumenter legges ut 1. juli 2022 på www.palliativ.org eller kan fåes på forespørsel til post@palliativ.org.

Med vennlig hilsen

Styret NPF

INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING I NORSK PALLIATIV FORENING