Sven Andrè Haug

Sosionom med videreutdanning innen palliativ omsorg, bomiljø, integrering Styremedlem NPF 2022 - 2024 Editorial Member EAPC Blog Kompetansenettverket for sosionomer i lindrende behandling Helse Vest Underviser sosiale rettigheter Lovisenberg Diakonale Høgskule Underviser innenfor div. organisasjoner

Norsk Palliativ Forening – styrets sammensetning 2022 – 2024

LEDER Bente Baklund – Oslo – Lovisenberg Lindring og livshjelp – Sykepleier MEDLEMMER Aart Huurnink – Rogaland – Stavanger kommune – Lege Sebastian Husby – Viken – Sykehuset Østfold, Kalnes – Lege Mathilde Johnsen – Nordland – Bodø kommune – Lege Eva Saltrøe – Viken – Bærum Sykehus – Spesialsykepleier Ingebrikt Røen – Trøndelag – …

Norsk Palliativ Forening – styrets sammensetning 2022 – 2024 Les mer »