Sven Andrè Haug

Sosionom med videreutdanning innen palliativ omsorg, bomiljø, integrering Styremedlem NPF 2022 - 2024 Editorial Member EAPC Blog Kompetansenettverket for sosionomer i lindrende behandling Helse Vest Underviser sosiale rettigheter Lovisenberg Diakonale Høgskule Underviser innenfor div. organisasjoner

Vi er på facebook…

Der har vi nå vært en stund, men bli med oss da vel. Du finner oss på (1) Norsk Palliativ Forening | Facebook – der er vi nå 206 medlemmer i gruppen Vi oppdaterer, legger ut artikler av interesse og tar gjerne i mot innspill fra dere medlemmer.

Norsk Palliativ Forening – styrets sammensetning 2022 – 2024

LEDER Bente Baklund – Oslo – Lovisenberg Lindring og Livshjelp – Sykepleier MEDLEMMER Aart Huurnink – Rogaland – Stavanger kommune – Lege Sebastian Husby – Viken – Sykehuset Østfold, Kalnes – Lege Mathilde Johnsen – Nordland – Bodø kommune – Lege Eva Saltrøe – Viken – Bærum Sykehus – Spesialsykepleier Ingebrikt Røen – Trøndelag – …

Norsk Palliativ Forening – styrets sammensetning 2022 – 2024 Les mer »