Aart Huurnink

EAPC 11th world research congress interactive online

onsdag 07. – fredag 09. oktober. Nå kan dere delta på en online og interaktiv EAPC kongress. Som medlem av NPF kan du bli kostnadsfritt kollektivmedlem i European Association for Palliative Care. Da betaler en redusert deltageravgift. For mer informasjon om og påmelding til kongressen : klikk HER For mer informasjon om EAPC : klikk …

EAPC 11th world research congress interactive online Les mer »

Generalforsamling 08.09.20

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt tirsdag 8.september kl. 15:00 – 16:30. Både møte og avstemning skjer digitalt. Mer informasjon kommer før generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes styret senest 13.juli 2020. Dagsorden: Sak 1:              Valg av møteleder Sak 2:              Valg av referent Sak 3:              Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen Sak 4:              …

Generalforsamling 08.09.20 Les mer »

Generalforsamling 2020

Generalforsamling Norsk Palliativ Forening, 08.09.20 Generalforsamlingen gjennomføres digitalt tirsdag 8.september kl. 15:00 – 16:30. Både møte og avstemning skjer digitalt. Mer informasjon kommer før generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes styret senest 13.juli 2020. Dokumenter til generalforsamlingen 2020 finner du under arkfane: «Om oss». Velkommen!

Stortingsmelding St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg

Vi skal alle dø en dag. men alle andre dager skal vi leve. 07. mai 2020 kom stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg. Regjeringen skriver: Stortingsmeldingen om lindrende behandling skal bidra til mer åpenhet om døden og til at mennesker med behov for lindrende behandling og omsorg ivaretas på en helhetlig måte for best mulig …

Stortingsmelding St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg Les mer »

Landskonferanse i palliasjon, Oslo 03-05 mars, 2021

Hjertelig velkommen til den 16. Landskonferansen i Oslo. På grunn av korona pandemien er konferansen utsatt til 03.-05. mars 2021. Programmet favner vidt og bredt innen fagområdet med flinke foredragsholdere fra både inn- og utland. Vi håper at dette blir lærerike, nyttige og ikke minst inspirerende dager både faglig og sosialt. http://landskonferansenipalliasjon.no/

Noen inntrykk fra EAPC kongressen i Berlin

 Hovedtema på kongressen var global palliative care – shaping the future. Mer enn 3000 personer var tilstede, 40 land var representert. Kongressen består av plenumforelesninger, parallellsesjoner med oppdateringer og nye tips, posterpresentasjoner og (åpne) nettverksmøter, hvor en blir kjent med viktige utviklinger i palliasjon og møter andre som jobber med palliasjon. Det var egne parallellsesjoner …

Noen inntrykk fra EAPC kongressen i Berlin Les mer »

GRATULERER med EAPC posterpris

Det var 1800 innsendte,  og 1134 godkjente postere på EAPC kongressen i Berlin. 1.posterpris gikk til Hospice Lovisenberg/Lovisenberg Diakonale Sykehus: «A comparison of normal saline mouth rinse and mouth rinse based on Salvia officinalis in palliative care: A randomized controlled trial»  3.posterpris gikk til en bredt sammensatt forskergruppe fra Møre og Romsdal « In Case of …

GRATULERER med EAPC posterpris Les mer »