EAPC 17th World Congress Online

Den 6-8. oktober 2021 gjennomføres EAPC sin 17. Verdenskongress i Palliasjon. Som i 2020 blir denne online og dere har enda mulighet til å melde dere på.