Satsningsområder

Satsningsområder for NPF i periode 2014 – 2016:

Det opprettes arbeidsgruppe fra styret i NPF, Norsk forening for palliativ medisin og lokal komité som arbeider for neste Landskonferanse (2016). Denne blir i Stavanger.

Styret skal sammen med lokal komité arrangere lokal palliativ konferanse i Kristiansand i april 2015.

Styret arbeider med praktisk plassering av sistehjelpskurs ledet av Georg Bollig. Det gjennomføres pilotkurs i flere deler av landet.

Styret samarbeider med styret i norsk forening for palliativ medisin (NFPM). Både gjennom møter mellom lederne for informasjonsutveksling samarbeid i ulike saker, og om utarbeidelse av oversikt og informasjon om begreper innen palliasjon.

Styret skal fortsette samarbeid med den danske palliative foreningen – Foreningen for Palliativ Indsats.

Web-siden skal fortsatt oppdateres og forbedres.

Det arbeides kontinuerlig med OMSORG som medlemsblad. NPF har fast representant i redaksjonskomiteen.

Det arbeides kontinuerlig med rekruttering av nye medlemmer.

 

Satsningsområder