STYRETS sammensetting 2022 – 2024

LEDER

Bente Baklund – Spesialsykepleier – Lovisenberg Lindring og Livshjelp, Oslo

MEDLEMMER

Aart Huurnink – Lege – Stavanger kommune, Rogaland

Sebastian Husby – Lege – Sykehuset Kalnes Østfold, Viken

Mathilde Johnsen – Lege – Bodø kommune, Nordland

Eva Saltrøe – Sykepleier – Bærum Sykehus, Viken

Sven André Haug – Sosionom – Haukeland Universitetssykehus, Vestland

Per Arne Jacobsen – Psykolog – Stavanger Universitetssykehus, Rogaland

Ingebrikt Røen – Prest – St. Olavs Hospital, Trøndelag

Bård Ottar Brekkan – Fysioterapeut – Bodø kommune, Nordland

VARA

Ingebjørg Roel Bye – Sykepleier – Sykehuset Levanger, Trøndelag

Anne Krogstad – Ergoterapeut – St. Olav Hospital

REVISOR

Terje Talseth Gundersen, Skien

VALGKOMITE

Francis Odeh – Trude Kristiansen – Odd Arne Skogen

Kontaktinfo styret i NPF for perioden 2020-2022

VervNavnYrkeArbeidsstedE-post
LederBente BaklundSpesialsykepleierLovisenberg Diakonale sykehus, Oslobaklundbente@hotmail.com
Nestleder Trude KristiansenKreftsykepleierNordlandssykehuset
Økonomiansvarlig Anne Nadine Lorentzen LegeHaukeland Sykehus, Bergen
SekretærAnita Bøe LagosKlinisk sosionomHaraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen
StyremedlemOdd Arne SkogenSykehusprestHelse Sunnmøre, Ålesund
StyremedlemAart HuurninkLegeStavanger kommuneaart.huurnink2@stavanger.kommune.no
StyremedlemLiv Ågot HågensenkreftsykepleierSkaun kommune
StyremedlemEllen BuggeLegeVerdal Kommune
StyremedlemPer-Arne JakobsenPsykologspesialist Stavanger Universitetssjukehus, Stavangerper.arne.jakobsen@sus.no

Varamedlemmer

VervNavnYrkeArbeidsstedE-post
VaraSebastian HusbyLegeSykehuset Østfold, Kalnessebastian.husby91@gmail.com
VaraIngebjørg Roel ByeKreftsykepleierLevanger Sykehusingebjorg.ryel.bye@ntebb.no
VaraHilde RosselandergoterapeutSykehuset Innlandet, Lillehammer sykehusHilde.K.Myhren.Rosseland@sykehuset-innlandet.no
STYRETS sammensetting 2022 – 2024