Norsk Palliativ Forening – styrets sammensetning 2022 – 2024

LEDER

Bente Baklund – Oslo – Lovisenberg Lindring og Livshjelp – Sykepleier

MEDLEMMER

Aart Huurnink – Rogaland – Stavanger kommune – Lege

Sebastian Husby – Viken – Sykehuset Østfold, Kalnes – Lege

Mathilde Johnsen – Nordland – Bodø kommune – Lege

Eva Saltrøe – Viken – Bærum Sykehus – Spesialsykepleier

Ingebrikt Røen – Trøndelag – St. Olav Hospital – Prest

Sven André Haug – Vestland – Haukeland Universitetssykehus – Sosionom

Per Arne Jacobsen – Rogaland – Stavanger Universitetssykehus – Psykolog

Bård Ottar Brekkan – Nordland – Bodø kommune – Fysioterapeut

VARA

Ingebjørg Roel Bye – Trøndelag – Sykehuset Levanger – Sykepleier

Anne Krogstad – Trøndelag – St. Olavs Hospital – Ergoterapeut

REVISOR

Terje Talseth Gundersen – Skien

VALGKOMITE

Francis Odeh – Trude Kristiansen – Odd Arne Skogen