Rapport fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå lagt ut rapporten nr IS-2278:  «Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt – å skape liv til dagene».  I forordet skriver helsedirektør Bjørn Guldvog:

«Fagrapporten om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og skal gi et grunnlag for videre planlegging. Den beskriver status og utfordringer i tilbudet innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og foreslår tiltak for å nå målet om et faglig godt og likeverdig tilbud. For å møte morgendagens utfordringer bør tjenesene utvikles blant annet gjennom å styrke behandlings- og omsorgstilbudet til ulike pasientgrupper, sikre gode tiltak for pårørende og inkludere frivillige i arbeidet.»

Vi anbefaler alle våre medlemmer å lese rapporten, som kan lastes ned på regjeringen.no.