EAPC-konferanse 2015

Den 14. verdenskongress for European Association of Palliative Care skal holdes i København 8.-10. mai 2015. Mer info kan finnes på kongressens nettsider.

EAPC-konferanse 2015