13. landskonferanse om utfordringer ved livets slutt

Den trettende landskonferansen om utfordringer ved livets slutt arrangeres av Norsk forening for palliativ medisin og Norsk palliativ forening, og vil foregå i Trondheim 17.-19. september 2014.

Noen høydepunkter fra programmet:

  • Hvordan kom palliasjon til Norge?
  • Døden i historisk perspektiv
  • Framtid i palliasjon – hvor står vi og hvor går vi?
  • Hvor skal pasienten leve og dø?
  • Når er nok nok?
  • Kommunikasjon og den vanskelige samtalen
  • Tverrfaglighet og det palliative teamets roller

Informasjon om program og registrering finnes på www.landskonferansenipalliasjon.no.