Tverrfaglig fagkonferanse i Kristiansand (oppdatert 15. mar)

Det arrangeres tverrfaglig fagkonferanse i palliasjon i Kristiansand 20. – 21. april 2015.
Sted: Clarion Ernst Hotel, Kristiansand.

Konferanseavgift for medlemmer av NPF er kr 2000,-. Konferanseavgift for ikke-medlemmer av NPF er kr 2200,-.
Avgiften inkluderer lunsj og pausemat begge dager.
Kurset godkjennes for tellende timer for leger, sykepleiere og fysioterapeuter.

Program og påmeldingsskjema for konferansen (oppdatert 15. mars)