NORSK PALLIATIV FORENING OG NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN presenterer REVIDERT VERSJON av BEGREPSLISTE i PALLIASJON (2024)

Etter lang tids arbeid er arbeidsgruppen, et team med dedikerte medarbeidere fra Norsk Palliativ Forening og Norsk Forening for Palliativ Medisin, stolte av å presentere den reviderte versjonen av Begrepsliste i Palliasjon (2024)

Begrepslisten er revidert av en tverrfaglig arbeidsgruppe:

  • Ingebrigt Røen, sykehusprest, NPF
  • Asbjørg Mindnes, onkolog, NFPM
  • Sven Andrè Haug, sosionom, NPF
  • Eva Gravdahl, lege, NFPM
  • Eva Saltrøe, sykepleier, NPF