NPF blir 15 år

26. mai 2015 er Norsk Palliativ Forening 15 år.

Med nesten 600 medlemmer har NPF blitt en viktig bidragsyter i planlegging og utføring av palliasjon i Norge.

Vi vil takke alle våre medlemmer, alle bidragsytere på konferanser og arrangementer og alle som har påtatt seg ulike verv. Takk for at dere har vært med å forme foreningen til det den er i dag.

Gratulerer med dagen, alle sammen.