Melding om generalforsamling

Oslo 15.06.12

Til alle medlemmer i Norsk Palliativ Forening

INFORMASJON/MELDING OM GENERALFORSAMLING I NORSK PALLIATIV FORENING (NPF)

STED: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo :  Onsdag 20 september 2012, kl.16.30 – 18.00

I Vedtektene til NPF fremgår at det skal avholdes Generalforsamling hvert andre år. Siste Generalforsamling ble avholdt i Alta 14 september 2009 i forbindelse med en lokal fagkonferanse arrangert av NPF. Det har vært tradisjon for å avholde Generalforsamlingen i tilknytning til nasjonale fagkonferanser  som er et samarbeid mellom NPF og NFPM. Disse konferansene har vært avholdt 2de hvert år. Generalforsamlingen som ble avholdt i Alta måtte avholdes utenom nasjonal fagkonferanse, fordi det ikke skulle avholdes nasjonal fagkonferanse før i september 2010.

Årets Generalforsamling vil bli avholdt i forbindelse med nasjonal fagkonferanse «Å bygge broer» i Oslo 19-21 september 2012. Vedtekten av 26.05.2000 ble oppdatert etter generalforsamlingen 5 september 2007. Ingen endringer i vedtektene i generalforsamlingen 14 september 2009, (vedtektene og referater  er tilgjengelig på hjemmesiden www.palliativ.org). Alle oppfordres  til  å lese dette før Generalforsamlingen.

Sakslisten for Generalforsamlingen blir:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen
 4. Valg av stemmetellere
 5. Godkjennelse av dagsorden
 6. Styrets årsberetning
 7. Framleggelse av årsregnskaper og budsjett for perioden
 8. Fastsettelse av kontingent
 9. Valg til styre
 10. Valg av revisor
 11. Valg av valgkomitè

Vi oppfordrer medlemmer til å møte på Generalforsamlingen.

Neste kunngjøring om Generalforsamlingen blir lagt ut på hjemmesiden www.palliativ.org  med  4 ukers  varsel før Generalforsamlingen avholdes, dvs. i uke 34..

Bodil Husby
leder NPF

Microsoft Word-utgave av meldingen.