Landskonferanse Bergen 2010

Foredrag på konferansen i Bergen2010

Her er lagt ut i PDF format noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen. Det forutsettes at du har programmet Acrobat Reader installert på din maskin for å kunne se disse dokumentene. Acrobat Reader kan lastes ned her, og må deretter installeres. NB! Noen av filene er store fordi det er mange bilder der, har du ikke bredbånd kan det ta en god stund å laste ned dokumentet. Vær tålmodig.

 

Amyotrofisk lateral sklerose av Torunn Åkra og Fanny Henrikse

 

 

 

Organisering av palliasjon – stemmer kart og terreng? av Dagny Faksvåg Haugen

 

 

Betydningsfulle relasjoner av Marianne Gjertsen

 

Kriterier for å vurdere underernæring og ernæringsrisiko ved avansert kolorektal kreftsykdom av Lene Thoresen

 

Hva er LCP? av Grethe Skorpen Iversen

 

Erfaringer med drift av kompetansenettverk av ressurssykepleiere i Helseregion Vest av Ragnhild Helgesen et al.

 

En felles norsk versjon av ESAS? av Marianne J. Hjermstad et al.

 

«Hva betyr svaret?» En kvalitativ studie av pasienters oppfatning av ESAS av Irmelin Bergh

 

Kan eutanasi og palliasjon forenes? av Lars Johan Materstvedt

 

Formidlingskunst – Kan vi lære å formidle vår kunnskap? av Åse Brinchmann-Hansen

 

Frivillige i palliasjon Fransiskushjelpen av Ellen Aasheim og Aksel Øhrn

 

Frivillighetsarbeidet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) av Ingeborg K. Fauskanger

 

Betyr det noe å ta det åndelige på alvor? av Tor Johan S. Grevbo

 

Grunnleggende symptomlindring og palliasjon fra et tverrfaglig perspektiv – legens ståsted av Georg Bollig

 

Når mine grenser utfordres – i møte med lidelse og død av Kurt Hanevik

 

Ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling – en nøkkel til samhandling av May Aa. Hauken

 

Hva kreves for å innføre Liverpool Care Pathway i sykehjem av Aart Huurnink

 

Erfaringsbasert kunnskap fra praksis ved sykehus og Kompetansesenter for lindrende behandling av Line Solheim

 

Sosionomens rolle ved kompetansesenter for lindrende behandling av Line Solheim

 

Munntørrhet Hvilken behandling gir best lindring? av Anne Watne Størkson

 

Fortviling og fortrylling – Forteljingar i livets sluttfase av Oddgeir Synnes

 

Palliasjon i sykehjem: legens utfordringer av Eva Söderholm

 

Faktorer som påvirker ressurssykepleierens rolle og funksjon i kommunehelsetjenestens kreftomsorg. Presentasjon av masterstudie i helsefag av Sigbjør Eriksson

 

Organisering og samhandling: Hvorfor trenger vi hospice i Norge? av Astrid Rønsen

 

Nationella Rådet för Palliativ Vård – NRPV av Sylvia Sauter

 

Pårørendeprojekt av Eva Söderholm

 

Liverpool Care Pathway – Erfaringer fra Østfold av Ragnhild Velund og Heidi Karlsen

 

Kurasjon – palliasjon i et nytt behandlingslandskap av Nina Aass

 

Bruk av SGA for å vurdere ernæringsstatus hos pasienter med kreft i bukspyttkjertelen av Nima Rao

 

Livsviktig hjemmetid av Øyunn Granerud

 

Ernæringssatsingen til Helse Bergen av Kari Sygnestveit et al.