The Budapest Commitments

The Budapest committments ble startet som et rammeverk for utvikling av Palliative Care i samarbeid av organisasjonene European Association for Palliative Care (EAPC), International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) og Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA). Strategier og mål for utvikling av fem store områder (tilgjengelighet av medisiner, politikk, undervisning, kvalitet og forskning) skal bli identifisert og gjennomført.

Mer informasjon finnes på EAPC nettside NPF sitt bidrag til Budapest Commitments i regi av EAPC kan du finne her

NYTT FRA EAPC