Sistehjelpskurs

I dag skrives det mye om lidelse og død i media. Allikevel finnes det lite kunnskap om døden og dødsprosessen i befolkningen. Mange mennesker kjenner ikke til muligheter og tilbud innenfor palliasjon.  Derfor har Norsk Palliativ forening i samarbeid med en dansk og en tysk forening laget et sistehjelpskurs med informasjon om lindredende behandling og omsorg ved livets slutt. Kurset omfatter 4 undervisningstimer som handler om 1. Døden er en del av livet; 2. Ønsker og rammer for livets slutt; 3. Å lindre plagsomme kroppslige og psykiske symptomer og 4. Å ta farvel. Kursets mål er å spre informasjon og kunnskap om palliasjon og som møtested for å diskutere døden i det moderne samfunn.

Fra november 2014 til mars 2015 gjennomfører NPF flere pilotkurs i Norge. Det første sistehjelpskurs i verden har funnet sted i Lavik i november 2014 med Anette Ester og Geir Andvik som instruktører. Kurset ble tatt godt imot av deltakere som blant annet skrev følgende på evalueringen; «Interessant» «Veldig viktig at alle fekk snakke. Mykje bra for eit so viktig tema!» «Bruk kurset på videregående skole» «Trygg ramme, de var rolege og gav ein trygg situasjon for ulike diskusjoner og svar.»

Informasjonsbrosjyre kan lastes ned her (pdf)