Protokoll fra generalforsamlingen

Protokollen fra generalforsamlingen i september kan nå finnes under Om oss -> Protokoller. Den kan også lastes ned direkte her.

Protokoll fra generalforsamlingen