Landskonferanse Trondheim 2014

13. landskonferanse om utfordringer ved livets slutt

Den trettende landskonferansen om utfordringer ved livets slutt ble arrangert av Norsk forening for palliativ medisin og Norsk palliativ forening, og foregikk i Trondheim 17.-19. september 2014.

Noen høydepunkter fra programmet:

  • Hvordan kom palliasjon til Norge?
  • Døden i historisk perspektiv
  • Framtid i palliasjon – hvor står vi og hvor går vi?
  • Hvor skal pasienten leve og dø?
  • Når er nok nok?
  • Kommunikasjon og den vanskelige samtalen
  • Tverrfaglighet og det palliative teamets roller
  • Samhandling

Hele programmet kan finnes her, og mer informasjon om konferansen finnes på nettsidene.

Landskonferanse Trondheim 2014