Fagkonferanse Kristiansand 2015

20. – 21. april 2015 ble det avholdt tverrfaglig fagkonferanse i Kristiansand.

Presentasjoner

Den gode samtalen (Joran Slaaen)

Dyspnoe (Torunn Åkra)

Ernæring til den palliative pasienten (Kristine Møller)

Munntørrhet (Eva S. Engebrigtsen)

Palliasjon, verdi-og grunnlagstenkning (Geir Andvik)

Pårørande si rolle (Geir Andvik)

Erfaringer fra pårørendekurs (Joran Slaaen)

Samtalene med legen (Pål Friis)

Smerte-og smertebehandling (Martina Tönnies)

Sosial smerte (Signe Sollien Andresen og Elin Okkenhaug Bratland)

ESAS-r (Eva Saltrøe Engebrigtsen)