Gamle saker forblir gamle

Ting som har skjedd, ting som har vært