EAPC

Noen inntrykk fra EAPC kongressen i Berlin

 Hovedtema på kongressen var global palliative care – shaping the future. Mer enn 3000 personer var tilstede, 40 land var representert. Kongressen består av plenumforelesninger, parallellsesjoner med oppdateringer og nye tips, posterpresentasjoner og (åpne) nettverksmøter, hvor en blir kjent med viktige utviklinger i palliasjon og møter andre som jobber med palliasjon. Det var egne parallellsesjoner …

Noen inntrykk fra EAPC kongressen i Berlin Les mer »

GRATULERER med EAPC posterpris

Det var 1800 innsendte,  og 1134 godkjente postere på EAPC kongressen i Berlin. 1.posterpris gikk til Hospice Lovisenberg/Lovisenberg Diakonale Sykehus: «A comparison of normal saline mouth rinse and mouth rinse based on Salvia officinalis in palliative care: A randomized controlled trial»  3.posterpris gikk til en bredt sammensatt forskergruppe fra Møre og Romsdal « In Case of …

GRATULERER med EAPC posterpris Les mer »

Collective membership i EAPC

Norsk Palliativ Forening har tette bånd til EAPC og vi er «collectivemember». Dette betyr at alle medlemmer av NPF kan få redusert kongressavgift for EAPC kongresser. Siden det har vært noen henvendelser og noen uklarheter i forhold til det vil vi informere om framgangsmåten.