Valg av nytt styre i NPF

Er du interessert i å stille til valg til styret i NPF, eller kjenner du andre gode kandidater som kunne ha lyst? Det skal velges nytt styre i NPF på generalforsamling holdt under Landskonferansen i palliasjon i Trondheim i september 2014. Har du en egnet kandidat, send det på mail til NPF.