Røroskurset NFPM 17.-19.mars 2017

Norsk forening for palliativ medisin (NPFM) arrangerer 17.-19. mars kurs i etikk, kommunikasjon, veiledning og mestring for leger som arbeider i palliativ medisin. Kurset vil foregå på Røros. Mer informasjon om kurset og lenke til påmelding finnes på kursets nettsider.