NPF inviterer medlemmer til digital generalforsamling tirsdag 08.09. fra kl. 15.00-16.30

Vanligvis avholdes generalforsamling i NPF på landskonferansen i palliasjon. Konferansen ble utsatt til mars- 2021. Samtidig så styret behov for å avholde generalkonferansen.

All informasjon om generalkonferansen, både informasjon om pålogging og sakspapirer finnes på denne nettsiden .