Norsk Palliativ forening inviterer

Norsk Palliativ Forening holdt et 2 dagers kurs om temaet Palliasjon,
Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor?

Her finner du presentasjonene fra konferansen

.

Vil du at NPF skal holde en konferanse på ditt sted? Ta kontakt med styret.

Målgrupper:
– helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten.
– personell og ledere i helse- og velferdssektoren i kommune og stat.
Tverrfaglighet er vektlagt ved sammensetting av program og er en av byggesteinene
i god palliasjon.

Kurset er godkjent for tellende timer for etterutdanningsprogram for leger,
sykepleiere og fysioterapeuter.

Norsk palliativ Forening (NPF) er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å
videreutvikle behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker,
samt støtte pårørende i deres sorg og tap.

Vi håper at du har et ønske om å bidra til denne utviklingen.

For å nå målsettingen behøver foreningen mange medlemmer og gode
møtesteder.

KOMMENDE KONFERENSER