Nordisk konferanse i barnepalliasjon

Den første nordiske fagkonferanse i barnepalliasjon – den lindrende omsorgen og behandlingen for barn og unge. Konferansen vil foregå 25. – 27. november på Thon Hotell Oslo Airport.

Program med foredragsholdere