Møte med eldre- og folkehelseministeren

F.v: Joran Slaaen, Anne-Tove Brenne, Åse Michaelsen, Trude Kristiansen og Peder Broen
F.v: Joran Slaaen, Anne-Tove Brenne, Åse Michaelsen, Trude Kristiansen og Peder Broen

Palliatører fra Nord, Midt og Sør-Øst, representanter fra Norsk Forening for Palliativ Medisin (NFPM) og Norsk Palliativ Forening (NPF), var på Oslobesøk 28.02.19 og fikk 45 minutters audiens hos eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Fra NFPM stilte Anne-Tove Brenne og Peder Broen, og fra NPF Trude kristiansen og Joran Slaaen.

Det ble et hyggelig møte hvor følgende tema stod på agendaen:

  1. Styrking av utdanning og kompetanse innen palliasjon
  2. Tilbud om palliasjon til alle relevante pasientgrupper, samt tidlig integrasjon av palliasjon i sykdomsforløpet
  3. Organisering av palliasjon i Norge, med utgangspunkt i foreslåtte modeller i NOU 2017:16 På liv og død

Vi møtte en interessert og lydhør statsråd som ga et tydelig inntrykk av at hun var opptatt av lindrende behandling.

Nå er vi spente på fortsettelsen… Og håper fortsatt på at NOU 2017:16 blir videreført til en Stortingsmelding.