Landskonferansen 2012

19. -21. september 2012 : 12. landskonferanse om utfordringer ved livets slutt

Norsk Palliativ Forening og Norsk forening for palliativ medisin ønsker velkommen til faglig fordypning og sosialt samvær med kolleger fra hele landet!

Landskonferansen finner sted i Oslo, nærmere bestemt i Radisson BLU Scandinavia Hotel .

Konferansen vil ta opp utfordringene i det palliative fagfeltet på bredt grunnlag.
Kolleger over hele landet inviteres til å være med på utformingen av programmet gjennom å sende inn abstracts fra egen forskning eller andre typer prosjekter.
Mer informasjon finner du på www.byggebroer2012.com

Nye medlemmer
Melder du deg inn i en av foreningene, får du konferansen til medlemspris.

Alle med interesse innenfor fagfeltet palliasjon er velkommen som medlemmer i Norsk Palliativ Forening.
Innmelding kan skje her
Medlemskap inkluderer abonnement på tidsskriftet Omsorg.

Norsk forening for palliativ medisin er en sammenslutning av leger og medisinske studenter med interesse for palliativ medisin.
Innmelding kan skje her