Landskonferanse i palliasjon, Oslo 9-11 september, 2020

Hjertelig velkommen til den 16. Landskonferansen i palliasjon 9.-11. september 2020 i Oslo!

Programmet favner vidt og bredt innen fagområdet med flinke foredragsholdere fra både inn- og utland. Vi håper at dette blir lærerike, nyttige og ikke minst inspirerende dager både faglig og sosialt.

http://landskonferansenipalliasjon.no/