Landskonferanse i palliasjon, Oslo 03-05 mars, 2021

Hjertelig velkommen til den 16. Landskonferansen i Oslo.

På grunn av korona pandemien er konferansen utsatt til 03.-05. mars 2021.

Programmet favner vidt og bredt innen fagområdet med flinke foredragsholdere fra både inn- og utland. Vi håper at dette blir lærerike, nyttige og ikke minst inspirerende dager både faglig og sosialt.

http://landskonferansenipalliasjon.no/