Regionalkonferanse Stokmarknes 2008

Referater fra foredrag på Stokmarknes 2008

Her er lagt ut i PowerPoint og PDF format noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen. Det forutsettes at du har programmene Microsoft PowerPoint og  Acrobat Reader installert på din maskin for å kunne se disse dokumentene. Acrobat Reader kan lastes ned her, og må deretter installeres. NB! Noen av filene er store fordi det er mange bilder der, har du ikke bredbånd kan det ta en god stund å laste ned dokumentet. Vær tålmodig.Medikament skrin «Just in Case» av Katrin Sigurdardottir

Munnhuleplager, kvalme, obstipasjon og skrinet «Just in case» av Eli Trefall

Å LEVE OG LA DØ. LIVET – ET MYSTERIUM OG ET MIRAKEL av Sølvi Karlstad

FYSIOTERAPI TIL PALLIATIVE PASIENTER av ELIZABETH SANDE

Kreftrammedes levekår av Bodil Husby

PALLIATIV OMSORG SKAL GI TRYGGHET (UTFORDRING OG MÅL) av Per Fevang