Regionalkonferanse Askim 2009

Referater fra konferansen i Askim 2009

Her er lagt ut i PDF format noen av presentasjonene som ble holdt på konferansen. Det forutsettes at du har programmet Acrobat Reader installert på din maskin for å kunne se disse dokumentene. Acrobat Reader kan lastes ned her, og må deretter installeres. NB! Noen av filene er store fordi det er mange bilder der, har du ikke bredbånd kan det ta en god stund å laste ned dokumentet. Vær tålmodig.

 

Velkommen til Askim kommune

 

Palliativ enhet Askim

 

Akutte palliative tilstander av Frode Skanke

 

Palliativ strålebehandling av Frode Skanke

 

Sorg og sorgbearbeiding av Johanna Lundereng

 

Palliasjon – definisjoner og helsepolitiske føringer av Jørgen Hansen

 

Blokkader av Jørgen Hansen

 

Kreftrelaterte smerter av Jørgen Hansen

 

Klinisk utvalg palliativ behandling

 

Åndelig omsorg av Sigmund Nakkim

 

Medikament skrin «Just in Case» av Katrin Sigurdardottir

 

Hospicefilosofi – Omsorg for alvorlig syke og døende av Sølvi Karlstad

 

FYSIOTERAPI TIL PALLIATIVE PASIENTER av ELIZABETH SANDE

 

Kreftrammedes levekår av Bodil Husby

 

PALLIATIV OMSORG SKAL GI TRYGGHET (UTFORDRING OG MÅL) av Per Fevang