Regional konferanse Voss 2011

Her finner du presentasjonene fra regionalkonferansen som foreningen arrangerte sammen med lokale krefter på Voss 24-25. november 2011.

Introduksjon av palliasjon verdi og grunnlagstenkning

Kartleggingsverktøy_ESAS og andre

Smertebehandling og andre vanlige symptomer som fastlegen skal håndtere_Samhandlingspartnere

Ernæring ved langtkommet kreftsykdom

Hvilke rettigheter har familien i denne situasjonen_

Den viktige samtalen

Fysioterapeutens rolle

Akutte tilstander i palliasjon_Avansert smertelindring i 2_linjen

Kognitiv svikt og delir: Kartlegging og behandling

Palliasjon – etiske problemstillinger og utfordringer

Subcutan symptomlindring

Liverpool Care Pathway – en tiltaksplan for ivaretakelse av døende pasienter og deres pårørende